Menu

Kancelaria Prawna Brodniccy.pl Radcy Prawni Sp.k.
ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń 
tel: 056 622 24 77  tel kom: 692 491 016
fax: 056 649 40 02
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Klienci indywidualni

Kancelaria zapewnia usługi prawne Klientom indywidualnym, między innymi w sprawach z zakresu:

Prawa cywilnego – m.in. nabycie, utrata, ochrona własności, rozgraniczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, przywrócenie posiadania, użytkowanie wieczyste, służebności, zastaw, roszczenia z tytułu zawieranych umów, zabezpieczenie roszczeń, dochodzenie należności w postępowaniach sądowych, w tym m.in. odszkodowań za szkody na osobie i majątku , windykacja zaległych należności, prowadzenie postępowania egzekucyjnego, sporządzanie i opiniowanie projektów umów. Prawa rodzinnego i opiekuńczego - m. in. rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie bądź zakaz kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej. 

Prawa spadkowego – m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, dziedziczenie roszczeń, wydziedziczenia, inne sprawy spadkowe. 

Prawa administracyjnego – m.in. pomoc i reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej we wszystkich instancjach, w szczególności: sporządzanie wniosków i innych pism oraz korespondencji w trakcie postępowania administracyjnego, zaskarżanie decyzji i postanowień oraz sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji, zaskarżanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej, wznawianie postępowania, sporządzanie wniosków o uchylenie, zmianę oraz stwierdzenie nieważności decyzji, sporządzanie opinii prawnych, pomoc oraz reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Odszkodowań – m.in. za szkody osobowe i majątkowe w tym szkódy wyrządzone w wypadkach komunikacyjnych oraz w wypadkach przy pracy, za błędy medyczne i choroby zawodowe. Dochodzimy odszkodowań od zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia autocasco oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Prawa bankowego – m.in. wszelkich roszczeń banku wobec klienta, naruszenie tajemnicy bankowej, przedawnienie roszczeń banku wobec klienta, stosowania niedozwolonych klauzul, naruszenia zasad kredytów konsumenckich, analizy projektów i zawartych umów kredytów i pożyczek, działań windykacyjnych banku. 

Pomoc prawna świadczona jest w formie bezpośrednich spotkań w siedzibie kancelarii lub u Klienta jak również w drodze kontaktu telefonicznego (w tym wideokonferencji) oraz mailowego. Formy Współpracy >>
Cennik >>

powrót na górę