Ustalenie nierównych udziały w majątku wspólnym.
Cz. I.