Dochodzenie roszczeń przez banki Część II – Postępowania sądowe